Utbildningar


Utbildningspaket

Vuxen-HLR


Basala Hygienrutiner (kan med fördel kombineras med andra utbildningsmoment och ingå i introduktionsutbildning för vikarier och nyanställda)


Handledarutbildning enligt Vård och omsorgscolleges riktlinjer


Kommunikation


Hot och våld


Lågaffektivt bemötande


Coachning av ledarskap


Verksamhetsutveckling Handledning -Problemsituationer med fallbeskrivningar. Avsedd för vård och omsorgspersonal.


Funktionsvariationer


Palliativ vård

Kontakta oss gärna för paket-och prisförslag

Vår Vision   

Att bedriva utbildning på gymnasienivå med betygsrätt inom Vård och omsorgsprogrammet.

Att verka över ett större geografiskt område.

Vara det naturliga valet av arbetsgivare vad gäller uthyrning/bemanning av utbildade undersköterskor

Att CoronaBorealis AB i framtiden är en HBTQ-certifierad arbetsgivare och utbildningsaktör ser vi som en självklarhet.

Samarbetspartners; Lernia   Yrkesakademin   Yrkeshögskolan   Sundsvalls Kommun   Vård och Omsorgs College i Södra Norrland