Privat Hemtjänst

Bemanningspool i privat hemtjänst

 

Vi driver en bemanningspool  inom privat hemtjänst,

under namnet Koronagruppen.

Vi kan tillhandahålla utbildad vård och omsorgspersonal för korttidsfrånvaro.

Vår personal är utbildade undersköterskor, eller kompetenta vårdbiträden.

Eftersom vi är en grupp med flera kompetenser kan vi dessutom själva se till att den personal vi har i vår pool har den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

 


Arbetsgivare vi jobbar mot idag är; Ditt Liv AB   MJK Trading   ES Hemservice

Kunden är alltid vårt fokus!