Hem

CoronaBorealis ABVälkommen till Koronagruppen i Sundsvall!

Vad vi erbjuder

Vi driver en bemanningspool  inom privat hemtjänst, under namnet KoronaGruppen. Eftersom vi är en grupp med flera kompetenser kan vi dessutom själva se till att den personal vi har i vår pool har den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

Utbildningspaket


Vuxen-HLR

Basala Hygienrutiner (kan med fördel kombineras med andra utbildningsmoment och ingå i introduktionsutbildning för vikarier och nyanställda)

Handledarutbildning enligt Vård och omsorgscolleges riktlinjer

Kommunikation

Hot och våld

Lågaffektivt bemötande Coachning av ledarskap

Verksamhetsutveckling

Handledning -Problemsituationer med fallbeskrivningar. Avsedd för vård och omsorgspersonal.

Funktionsvariationer

Palliativ vård


Vi vill vara med och leda utvecklingen av samhället till något bättre. Ibland gör vi det genom att utmana invanda mönster, ibland genom att vara lyhörda och följsamma men alltid genom vår genuina känsla för uppdraget.


Vi är stolta medlemmar i Vård & omsorgs College i Södra Norrland.

Representerar den privata sektorn.Vår Vision


Att bedriva utbildning på gymnasienivå med betygsrätt inom Vård och omsorgsprogrammet.Att verka över ett större geografiskt område.Vara det naturliga valet av arbetsgivare vad gäller uthyrning/bemanning av utbildade undersköterskor

Att CoronaBorealis AB i framtiden är en HBTQ-certifierad arbetsgivare och utbildningsaktör ser vi som en självklarhet.